Principper for brug af mobiltelefoner på Læk Danske Skole

 • Du har lov til at tage din mobiltelefon med på Læk Danske Skole.
 • Når undervisningen starter slukker du din mobiltelefon og lægger den i klassens "mobilkasse". Elever der ikke forstyrres af deres mobiltelefon i undervisningen lærer nemlig mere, end elever der hele tiden bliver afledt af WhatsApp-beskeder eller beskeder fra andre sociale netværk.
 • Hvis læreren ønsker det, må du gerne bruge din mobiltelefon som et værktøj i lærerens undervisning.
 • Hvis du benytter din mobiltelefon på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt, inddrager læreren mobiltelefonen, og udleverer den ved skoledagens ophør.
 • Overtræder du gentagne gange disse regler, afleverer din lærer mobiltelefonen til skolens inspektør, der sammen med dine forældre beslutter om du fremover kan medbringe en mobiltelefon i skolen, og på hvilke betingelser dette eventuelt vil kunne foregå.
 • Du må bruge din mobil i pauserne, men tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen!
 • Brug ikke nedsættende/diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre. Det er mobning!
 • Send ikke trusler til andre - det er strafbart og det er mobning!
 • Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.
 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på, må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter i skolen. Prøv altid selv at løse konflikterne eller kontakt en voksen på skolen.

Husk:

Telefoner medbringes på eget ansvar, uden forsikringsdækning fra skolen.

 

Baggrundsviden:

Artikel fra Børnerådet: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel. Læs her...

Artikel auf KIKA: Smartphonesüchtig - Ständig am Handy, ist das noch normal? Læs her...

 

Kampagnefilm: Anhængig af mobiler

Film: Übermäßiger Handykonsum macht dick und doof