Nyt fra...

FORÆLDREBIDRAG TIL LÆREMIDLER

Kære forældre!
Efter beslutning i Skoleforeningens fællesråd skal forældrene til elever i skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig betale et bidrag til finansiering af hæfter, papir og andre materialer, der bruges i undervisningen, d.v.s materialer, som ikke er omfattet af den slesvig-holstenske skolelovs bestemmelser om "Lernmittelfreiheit".
 
Bidraget er fastsat til:
 
                      1. -   4. klasse                       25,00 € pr. barn
                      5. -   10. klasse                     30,00 € pr. barn
                      F1 - F3                                 25,00 € pr. barn
 
                            og bedes betalt senest den 01.10.2018.


Ved for sen betaling pålægges der et gebyr.

Pengene bedes betalt kontant på skolens kontor eller overføres til skolens konto:
Læk Danske Skole
IBAN: DE86 2175 0000 0180 0904 25
BIC: NOLADE21NOS

Husk at angive barnets navn og klasse.


Med venlig hilsen
Per Sørensen
Skoleleder
 

22-08-2018 HB