Kære forældre

 

På Læk Danske Skole arbejder vi ud fra nedenstående principper:

 

· at Skoleforeningens formålsparagraf er vores fælles samarbejdsgrundlag

· at skole/hjem-samarbejdet foregår på dansk  

· at skriftlig kommunikation mellem skolen og hjemmet  foregår på dansk    

· at forældrene arbejder

positivt sammen med

sko len og dens personale

· at et fremadrettet skole-hjem samarbejde

etableres og vedligeholdes

· at forældrene er medlem af SSF – Sydslesvigsk Forening

· at forældrene bakker arbejdet i det danske mindretal op i dagligdagen

· at du som forældre støtter skolen i, at dit barn respekterer skolens ordensregler

 

Vi glæder os til samarbejdet med dig og dit barn.

Som forældre har I et medansvar for …

· at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen.

· at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere – og at skolen har en høj prioritet i jeres barns tilværelse.

· at støtte jeres barn og samtidig bakke op om jeres barns arbejdssted, nemlig Læk Danske Skole.  

· at jeres barn er undervisningsparat

- møder til tiden

- er veludhvilet

- har haft en rolig morgen med morgenmad

- medbragt madpakke/frugt til skolen

· at jeres barn er opdraget til at tage hensyn, udvise ansvarlig, social adfærd, samt tiltaler både voksne og andre elever høfligt og i en ordentlig tone.

· at kigge i skoletaskerne og pennalhus, kontaktbog samt diverse sedler – og hos eleverne på de ældste klassetrin bør I være særlig opmærksomme på skriftlige meddelelser fra skolen, og I bør desuden støtte jeres børns indlæring med blandt andet lektiehjælp samt vise interesse i almindelighed.

· at tandlæge- og lægebesøg så vidt muligt placeres uden for skoletiden, at ferier holdes i skolens ferie, at enhver fritagelse fra skolens undervisning ansøges eller dokumenteres skriftligt hos faglæreren (enkelte timer), klasselæreren (hele dage) eller skoleledelsen (mere end 1 dag).

· at fritidsinteresser og erhvervsarbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes.

· at jeres barn får de nødvendige informationer omkring ernæring, hygiejne, seksualitet, rygning, alkohol og andre rusmidler.

· at dit barns cykel er lovlig og i driftsikker stand, hvis det

benyttes til og fra skole.