Samarbejdsråd

Samarbejdsrådets møder er åbne og afholdes kl.19.00 den

08.02.2017, 22.03.2017 og 29.06.2017. Se venligst i fælleskalenderen mht. datoændringer

MAGTEN LIGGER HOS FORÆLDRENE

2014 var valgår i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. I løbet af foråret fandt valgene sted til skolernes og daginstitutionernes samarbejdsråd og Skoleforeningens fællesråd og styrelsen. Alle valg gælder for 3 år, så næste valgrunde er i foråret 2017.

Skoleforeningen er en forening båret af forældrene til de børn, der går i de danske daginstitutioner og skoler. Foreningen er opbygget som et repræsentativt system med medlemmerne og skolekredsene som basis, og med fællesrådet og Styrelsen som styrende organer. Derfor er det vigtigt, at forældrene er med til at udvikle foreningen.