HELDAGSSKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER

Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser på 7.-8. klassetrin, er heldagsskoler under ordningen »Offener Ganztag«. Heldagsskoletilbuddet ved vore fællesskoler har det overordnede mål at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisningen og elevernes fritid og således sikre læring og sociale fællesskaber i trygge rammer.

Skoleforeningens grundskoler har SFO-ordninger under »Betreute Grundschule«. Der er tale om frivillige pasningstilbud med danske sprog- og kulturaktiviteter for skoleelever. Her kan eleverne udvikle og styrke deres selvværd i samværet med kammeraterne. Skolefritidsordningerne understøtter børnenes lektielæsning og tilbyder varierede indendørs og udendørs aktiviteter og lege.