Værdigrundlag

Læk Danske Skole efterlever de overordnede målsætninger og handleplaner, der er gældende for Dansk Skoleforening for Sydslesvig (herunder dens vedtægter og læseplaner).

 

Der arbejdes ud fra et værdigrundlag, der er blevet til på baggrund af de succeskriterier, som skolens elever, forældrerepræsentanter, lærere og ledelse har valgt at prioritere.

 

I Læk Danske Skoles værdigrundlag rettes særlig fokus på

 

· Kommunikation

· Trivsel

· Personlig udvikling

· Faglighed

 

Kommunikation

Vi lever i en kultur og i en landsdel, hvor der tales flere sprog. Derfor er det vigtigt, at et budskab gives på en sådan måde, at det bliver forstået og opfattet efter hensigten. Dette er med til at fremme forståelsen og sikre en god omgangstone på alle niveauer. God omgangstone er et godt og nødvendigt grundlag for positiv og ikke mindst ligeværdig dialog i og uden for skolen, herunder også skole-hjem samarbejdet. En god samtalekultur med en tydelig rollefordeling er fundamentet for en dialog, der lykkes. 

Trivsel

Trivsel i hverdagen er en meget væsentlig forudsætning for en succesfuld læringsproces. Ved gensidig respekt og forståelse for den enkeltes forskelligheder vises tolerance og et nuanceret syn på holdninger skabt i et demokratisk forum. Man trives i det daglige læringsmiljø, som man tager del i og er med til at præge gennem holdningstilkendegivelser, som respekteres af andre. God trivsel fremmer lysten til at lære og skaber et godt arbejdsmiljø.

Personlig udvikling

Samvær i forskellige læringssituationer skaber udvikling for den enkelte. Gennem ansvar for egen læring trænes den individuelle selvvurdering og ansvarsbevidsthed også over for andre. Personlig udvikling danner social bevidsthed, selvtillid og øger den enkeltes selvværd, der fremmer lysten til at færdes i sociale sammenhæng og skaber tryghed og trivsel.

Faglighed

At kvalificere sig ved at tilegne sig kundskaber og færdigheder kræver engagement og ansvarlighed. Gennem god inspiration og høj faglighed i undervisningen gives den enkelte elev mulighed for såvel boglige som praktisk musiske udfordringer for at opnå netop de kompetencer, der resulterer i en bred almendannende og alsidig