Hjertelig velkommen til et nyt skoleår på Læk Danske Skole.

 

Vi er nu nået op på 307 elever, altså en fremgang på næsten 20 elever i forhold til sidste skoleår. Det er dejligt at så mange vælger vores skole. Det har desværre maget sig sådan, at i forvejen store klasser har fået flere elever og de mindste klasser ikke fået nye. Det betyder, at vi i dette skoleår har 2 klasser færre end sidste år på trods af elevfremgangen.

Vi arbejder hårdt på at give alle elever en god oplevelse af at gå i skole, og at dygtiggøre dem og give dem de bedste rammer. Vores devise er at trygge og glade elever lærer bedst.

Vi ser det som en vigtig del, at vores elever udvikler sig positivt både på det faglige og det sociale område.

Held og lykke med det nye skoleår, og god vind til alle.

Per Sørensen