Her finder du et udvalg af uddannelsesmuligheder efter 10. klasse

i Danmark og Tyskland wink

Ansøgningsfristen i Danmark er ofte den 15. marts; søg direkte hos institutionen eller på www.optagelse.dk  Formularerne til Tønder Gymnasium fås på Læk Skole. SU kan søges, når ansøgeren er fyldt 18 år.

1). Duborg-Skolen:   www.duborg-skolen.de

      Studentereksamen efter 3 år; studietilladelse i Danmark og Tyskland

      Fachhochschulreife efter 2 år,studietilladelse i danmark og Tyskland

2). Tønder Gymnasium: www.toender-gym.dk

      STX = Studentereksamen; 3 år efter   9. klasse

      HF = Højere Forberedelse; 2 år efter 10. klasse 

3). Tønder Handelsskole: www.toha.dk

      hhx = Højere handelseksamen, 3 år efter 9.- eller 10. klasse

      hg = Handelsskolens grunduddannelse  efter 9. klasse

4). Efterskole: www.efterskole.dk

5). EUC-Syd: www.eucsyd.dk

      Erhvervsuddannelser efter 9.- eller 10. klasse

      ( Varighed: 2 - 4 år; grundforløb: 20 - 40 uger; praktik i en virksomhed)

      --- Bil, fly og andre transportmidler    --- Krop og stil            --- Mad og mennesker

      --- Produktion og udvikling                 --- Bygge og anlæg   --- Strøm, styring og IT

      --- Sundhed, omsorg og pædagogik  --- Transport og logistik

      HTX = Højere teknisk eksamen, 3 års varighed.

------------------------------------------------------------------

6). Berufliche Schule Niebüll: www.bs-niebuell.de

      A). Berufsfachschule: Fachrichtung Sozialpädagogik; 3 Jahre Ausbildungszeit;

            Ziel: Erzieher(in) bzw. Sozialpädagogische(r) Assistent(in)

      B). Fachoberschule: Fachrichtung Wirtschaft;

            Voraussetzung:Abgeschlossene Lehre

      C). Berufliches Gymnasium: Fachrichtung --- Agrarwirtschaft

           (Notendurchschnitt Deu,Ma,Eng =2,4)  --- Ernährung

                                                                          --- Technik

                                                                          --- Wirtschaft