Velkommen til skolens erhvervsvejledning

Skoleåret 2017-18

Kære elever fra 8. årgang.

Husk venligst, at i skal i praktik fra den 05.02.2018 til den16.02.2018.

Det er meget vigtigt, at i finder en plads før juleferien, så i kan komme derhen, hvor i gerne vil.

Husk venligst: I er ulykkesforsikret (Unfallversicherung) i praktikperioden,

men ansvarsforsikringen (Haftpflichtversicherung) skal være tegnet privat.

Skole- og erhvervsvejlederens arbejde har overordnet det formål at skabe et grundlag for, at alle elever, der forlader Læk Danske Skole efter 9.- eller 10. klasse, har noget ”at gå hen til”. Det kan være en videregående uddannelse, en læreplads eller noget helt andet, som eleven sammen med forældrene har bestemt sig for.

Skole- og erhvervsvejlederen er, sammen med hele teamet på skolen og ”Berufsinformationszentrum” i Nibøl, bestræbt på at informere om mange af de utallige muligheder, som skoleområdet og arbejds-markedet byder på.

Skole- og erhvervsvejlederen kan ikke følge alle elever til ”vejs ende”, så derfor har forældrene en stor del af ansvaret for, at den enkelte elev har noget tilfredsstillende at tage sig til efter afsluttet skolegang her i Læk.  

   

                                                                           Collage: UVM